Filtertechnik heeft op verzoek van IJssel Predictive Maintenance een reeks offline filtratie- en koelunits (Oil Life Extenders) ontwikkeld.
Specifiek ontworpen en ontwikkeld op de situatie van de klant met als doel de olielevensduur te verlengen in situaties waar overmatige hitte een probleem is.

Verleng de levensduur van olie en bescherm uw waardevolle asset

Wanneer hydraulische olie of smeerolie extreem heet wordt, zullen de OLX-units de levensduur van de olie aanzienlijk verlengen.
De offline filtratie- en koelunits (Oil Life Extenders) units volgen de regel van Arrhenius:

Voor elke temperatuurstijging van 10°C boven de 40°C wordt de levensdolie temperatuur vs oxidatieuur van een olie gehalveerd!

 

Verschillende casestudies hebben inmiddels aangetoond dat oliewissels kunnen worden uitgesteld van 1x per maand naar eens in de 24 maanden!
Met als belangrijkste voordeel dat de machines minder slijtage ondervonden waardoor er minder stilstand optrad en de onderhoudskosten zijn gedaald.

• Verschillende debiet/stroomsnelheden
• Zowel lage als hoge viscositeit oliën
• Temperatuurregeling voor de uitgaande olie temperatuur
• Keuze uit absolute filtratie, van 1 tot 25 micron
• Waterverwijderingsopties
• Helpt vernisvorming als gevolg van overmatige hitte te voorkomen