Over ons

IJssel Predictive Maintenance is onderdeel van de IJssel Groep verder bestaande uit IJssel Technologie, IJssel Perspectief, IES Asset Management en UpTimeWorks.

IJssel is een kennisbedrijf met bedrijfskundigen, engineers en monteurs. Onze mensen werken met hoofd, hart en handen. Ze kennen de theorie en de praktijk en ze hebben het lef en de creativiteit om die kennis in te zetten voor slimme oplossingen.

We bouwen, verbeteren en onderhouden productieprocessen vanuit een gedegen kennis van de praktijk.

We gaan blijvende relaties aan met onze klanten op basis van loyaliteit en vertrouwen. We zien onszelf niet als leverancier, maar als partner. Daarom kunnen we u verantwoordelijkheden uit handen nemen en investeren we zo nodig ook financieel in partnerships.

IJssel Predictive Maintenance

IJssel TechnologieIJssel ziet een optimaal smeertechnisch onderhoud als belangrijk onderdeel om productieprocessen te bouwen, te verbeteren en te onderhouden. Met de overnames van Oliveira en Solinas Benelux is meer dan 25 jaar ervaring in huis op het gebied van proactieve en predicatieve onderhoud en het optimaliseren van alle vet en olie gesmeerde installaties.