ICML Machinery Lubrication Council


ICML is een non-profit organisatie en wereldwijd de autoriteit voor het certificeren van opleidingen in het gespecialiseerde vakgebied van smeertechnisch onderhoud en olieanalyse. ICML is de certificeringsinstantie die professionals in industriële smering en olieanalyse over de hele wereld bedient.

Samen met de Noria Corporation en ICML traint en certificeert IJssel Predictive Maintenance smeertechnische specialisten en organisaties om te komen tot een Excellent smeerprogramma ter versterking van machinesmering, olieanalyse en de levensduur van uw assets.

Met trots vermelden wij dat IJssel Predictive Maintenance volledig is erkent als “FULL MEMBER” door het International Council for Machinery Lubrication (ICML).
Hiermee zijn wij officieel erkent als autoriteit van wereldklasse op het gebied van machinesmering die de optimalisatie van de betrouwbaarheid van assets nastreeft en zich als doel stelt om kennis van dit vakgebied te delen en te vergroten.

De examens voor ICML-certificatie voldoen aan ISO 18436 en zijn wereldwijd in meerdere talen beschikbaar.

Komende examen data

[events_list limit=”5″  long_events=1 full=1 category=”179″ ]

Ter voorbereiding op het examen bieden wij zowel online als klassikale trainingen aan,
Kijk voor meer informatie op de pagina trainingen en online trainingen

 

Machine Lubricant Analyst (MLA – analist van machinesmeermiddelen) Niveau I (ISO 18436-4, I)

Om gecertificeerd te worden, moet men voldoen aan de volgende vereisten:

Opleiding en/of ervaring – Kandidaten moeten minstens 12 maanden ervaring hebben met machineconditiebewaking op basis van smeermiddelenanalyse. Het aantal maanden ervaring is gebaseerd op minimaal 16 uur ervaring per maand in monsterneming en analyse.

Training – De kandidaat moet 24 uur gedocumenteerde, officiële training hebben gevolgd zoals beschreven in de Kenniscanon van de MLA I. N.B.: ICML vereist, adviseert, ondersteunt of erkent geen enkele specifieke cursus als officieel of goedgekeurd. Het is de verantwoordelijkheid van iedere kandidaat om na te gaan welke opleidingsmogelijkheden beschikbaar zijn in zijn/haar regio en welke scholingsaanbieder hij/zij uiteindelijk kiest. ICML raadt aan om de globale omschrijving van de gekozen cursus te vergelijken met de Kenniscanon van het examen. Het is in het belang en tevens de verantwoordelijkheid van ICML-kandidaten om ervoor te zorgen dat zij in dezelfde vakgebieden worden opgeleid als waarin ze worden getest. De Kenniscanons van ICML zijn openbaar beschikbaar. Ze kunnen worden gebruikt door bedrijven bij het ontwikkelen van cursussen, en door toekomstige kandidaten om te beoordelen hoe geschikt de door hen gekozen training is.

Examen – Elke kandidaat moet met goed gevolg een schriftelijk examen afleggen met 100 multiplechoicevragen, waarmee de kennis van de kandidaat over het onderwerp wordt beoordeeld. Kandidaten krijgen drie uur de tijd om het examen af te leggen, en mogen daarbij geen boeken inzien. Een score van 70% is nodig om te slagen voor het examen en certificatie te behalen. Neem contact op met ICML over de beschikbaarheid van examens in andere talen.

De Kenniscanon van MLA Niveau I geeft een overzicht van de inzichten die een kandidaat moet hebben om te slagen voor het examen, volgens ISO 18436-4, Categorie I, Bijlage A.

Naslagwerken waaruit examenvragen zijn ontleend, zijn te vinden in het Kennisdomein.

I. Onderhoudsstrategieën (10%) A. Waarom machines uitvallen B. De invloed van slecht onderhoud op de bedrijfsresultaten C. De rol van effectieve smering bij het vermijden van storingen D. Smeerrondes en planning E. Olieanalyse en technieken die de doeltreffendheid van smering waarborgen F. Taggen en identificeren van apparatuur

II. Theorie/basisprincipes van smering (18%) A. Basisprincipes van tribologie B. Functies van een smeermiddel C. Hydrodynamische smering (schuifwrijving) D. Elasto-hydrodynamische smering (rolwrijving) E. Gemengde filmsmering F. Basisoliën G. Additieven en hun functies H. Olie – eigenschappen en classificaties op fysisch, chemisch en prestatiegebied I. Vetsmering

1. Hoe vet wordt gemaakt 2. Soorten verdikkingsmiddel 3. Compatibiliteit van verdikkingsmiddel 4. Vet – eigenschappen en classificaties op fysisch, chemisch en prestatiegebied

III. Smeermiddelkeuze (10%)

A. Keuze van viscositeit B. Keuze van soort basisolie C. Keuze van additievenpakket D. Machine-specifieke smeermiddelvereisten 1. Hydraulische systemen 2. Rollagers 3. Glijlagers 4. Zuigermotoren 5. Tandwielen en tandwielkasten E. Aanpassingen die verband houden met toepassing en omgeving

IV. Aanbrengen van smeermiddel (18%) A. Basisberekeningen voor bepaling van het benodigde smeermiddelvolume B. Basisberekeningen voor bepaling van de frequenties voor hersmering en verversing C. Wanneer moet olie en wanneer moet vet worden gekozen D. Effectief gebruik van handmatige toedieningstechnieken E. Automatische toevoersystemen 1. Mogelijkheden voor geautomatiseerde toediening a) Geautomatiseerde vetsystemen b) Olienevelsystemen c) Druppel- en pitsmeertoestellen 2. Wanneer moet een geautomatiseerd smeertoestel worden gebruikt 3. Onderhoud van geautomatiseerde smeersystemen

V. Opslag en beheer van smeermiddelen (10%) A. Procedures voor ontvangst van smeermiddelen B. Juiste opslag en voorraadbeheer C. Opslagcontainers voor smeermiddelen D. Juiste opslag van vetpistolen en andere smeertoestellen E. Onderhoud van automatische vetsmeersystemen F. Waarborging van gezondheid en veiligheid

VI. Conditionering van smeermiddelen (10%) A. Filtratie- en separatietechnieken B. Filtratiegraad C. Ontwerp filtratiesystemen en filterkeuze

VII. Oliebemonstering (10%) A. Doelstellingen voor oliebemonstering B. Bemonsteringsmethoden C. Voorkomen van verstoringen 1. (Beheer van) properheid van flessen 2. Spoelen 3. Juiste machinecondities voor bemonstering

VIII. Conditiebewaking van smeermiddelen (10%) A. Faalmechanismen voor smeermiddelen 1. Oxidatieve degradatie a) Het oxidatieproces b) Oorzaken van oxidatie c) Gevolgen van oxidatieve degradatie 2. Thermische degradatie a) Het proces van thermisch falen b) Oorzaken van thermisch falen c) Gevolgen van thermische degradatie 3. Uitputting/degradatie van additieven a) Mechanismen voor uitputting van additieven b) Additieven met risico op uitputting/degradatie door de diverse mechanismen B. Testen op verkeerde of gemengde smeermiddelen 1. Testen voor het bepalen van de uitgangswaarden van fysische en chemische eigenschappen 2. Afwijkingen in additieven C. Testmethoden en meeteenheden voor vloeistofeigenschappen – toepassingen en beperkingen 1. Kinematische viscositeit (ASTM D445) 2. Absolute (dynamische) viscositeit (ASTM D2983) 3. Viscositeitstindex (ASTM D2270) 4. Zuurgetal (ASTM D974 et al) 5. Basiciteitsgetal (ASTM D974 et al) 6. FTIR (Fourier Transform Infrarood)-analyse 7. Oxidatietest voor roterend drukvat (ASTM D2272) 8. Atoomemissiespectroscopie

IX. Bewaking en analyse van slijtagedeeltjes (4%) A. Veel voorkomende mechanismen voor machineslijtage

Machinery Lubrication Technician (technicus machinesmering) Niveau I

Om gecertificeerd te worden, moet men voldoen aan de volgende vereisten:

Opleiding en/of ervaring – Kandidaten moeten minstens twee jaar opleiding (hoger onderwijs) of praktijkopleiding hebben op één of meer van de volgende gebieden: machinesmering, engineering, mechanisch onderhoud en/of onderhoudsvakgebieden.

Training – De kandidaat moet minimaal 16 uur gedocumenteerde, officiële training hebben gevolgd in machinesmering. N.B.: ICML vereist, adviseert, ondersteunt of erkent geen enkele specifieke cursus als officieel of goedgekeurd. Het is de verantwoordelijkheid van iedere kandidaat om na te gaan welke opleidingsmogelijkheden beschikbaar zijn in zijn/haar regio en welke scholingsaanbieder hij/zij uiteindelijk kiest. ICML raadt aan om de globale omschrijving van de gekozen cursus te vergelijken met de Kenniscanon van het examen. Het is in het belang en tevens de verantwoordelijkheid van ICML-kandidaten om ervoor te zorgen dat zij in dezelfde vakgebieden worden opgeleid als waarin ze worden getest. De Kenniscanons van ICML zijn openbaar beschikbaar. Ze kunnen worden gebruikt door bedrijven bij het ontwikkelen van cursussen, en door toekomstige kandidaten om te beoordelen hoe geschikt de door hen gekozen training is.

Examen -Elke kandidaat moet met goed gevolg een schriftelijk examen afleggen met 100 multiplechoicevragen, waarmee de kennis van de kandidaat over het onderwerp wordt beoordeeld. Kandidaten krijgen drie uur de tijd om het examen af te leggen, en mogen daarbij geen boeken inzien. Een score van 70% is nodig om te slagen voor het examen en certificatie te behalen. Neem contact op met ICML over de beschikbaarheid van examens in andere talen.

De Kenniscanon van MLT Niveau I geeft een overzicht van de inzichten die men moet hebben om te slagen voor het examen.

I. Onderhoudsstrategie (5%) A. Waarom machines uitvallen B. De invloed van slecht onderhoud op de bedrijfsresultaten C. De rol van effectieve smering bij het vermijden van storingen

II. Theorie van smering (10%) A. Basisprincipes van tribologie B. Functies van een smeermiddel C. Hydrodynamische smering (schuifwrijving) D. Elasto-hydrodynamische smering (rolwrijving) E. Gemengde filmsmering

III. Smeermiddelen (15%) A. Basisoliën B. Additieven en hun functies C. Olie – eigenschappen en classificaties op fysisch, chemisch en prestatiegebied D. Vetsmering 1. Hoe vet wordt gemaakt 2. Soorten verdikkingsmiddel 3. Compatibiliteit van verdikkingsmiddel 4. Vet – eigenschappen en classificaties op fysisch, chemisch en prestatiegebied

IV. Smeermiddelkeuze (15%) A. Keuze van viscositeit B. Keuze van soort basisolie C. Keuze van additievenpakket D. Machine-specifieke smeermiddelvereisten 1. Hydraulische systemen 2. Rollagers 3. Glijlagers 4. Zuigermotoren 5. Tandwielen en tandwielkasten E. Aanpassingen die verband houden met toepassing en omgeving

V. Aanbrengen van smeermiddel (25%) A. Basisberekeningen voor bepaling van het benodigde smeermiddelvolume B. Basisberekeningen voor bepaling van de frequenties voor hersmering en verversing C. Wanneer moet olie en wanneer moet vet worden gekozen D. Effectief gebruik van handmatige toedieningstechnieken E. Automatische toevoersystemen 1. Mogelijkheden voor geautomatiseerde toediening a) Geautomatiseerde vetsystemen b) Olienevelsystemen c) Druppel- en pitsmeertoestellen 2. Wanneer moet een geautomatiseerd smeertoestel worden gebruikt 3. Onderhoud van geautomatiseerde smeersystemen

VI. Preventief en voorspellend onderhoud (10%) A. Smeerrondes en planning B. Olieanalyse en technieken die de doeltreffendheid van smering waarborgen C. Taggen en identificeren van apparatuur

VII. Conditionering van smeermiddelen (10%) A. Filtratie- en separatietechnieken B. Filtratiegraad C. Ontwerp van filtratiesystemen en filterkeuze

VIII. Opslag en beheer van smeermiddelen (10%) A. Procedures voor ontvangst van smeermiddelen B. Juiste opslag en voorraadbeheer C. Opslagcontainers voor smeermiddelen D. Juiste opslag van vetpistolen en andere smeertoestellen E. Onderhoud van automatische vetsmeersystemen F. Waarborging van gezondheid en veiligheid

Machinery Lubrication Technician (technicus machinesmering) Niveau II

Om gecertificeerd te worden, moet men voldoen aan de volgende vereisten:

Opleiding en/of ervaring – Kandidaten moeten minstens drie jaar opleiding (hoger onderwijs) of praktijkopleiding hebben op één of meer van de volgende gebieden:  machinesmering, engineering, mechanisch onderhoud en/of onderhoudsvakgebieden. Niveau I gecertificeerd zijn als Machinery Lubrication Technician (MLT). Training – De kandidaat moet 32 uur gedocumenteerde, officiële training hebben gevolgd zoals beschreven in de Kenniscanon van de MLT II.

N.B.: ICML vereist, adviseert, ondersteunt of erkent geen enkele specifieke cursus als officieel of goedgekeurd. Het is de verantwoordelijkheid van iedere kandidaat om na te gaan welke opleidingsmogelijkheden beschikbaar zijn in zijn/haar regio en welke scholingsaanbieder hij/zij uiteindelijk kiest. ICML raadt aan om de globale omschrijving van de gekozen cursus te vergelijken met de Kenniscanon van het examen. Het is in het belang en tevens de verantwoordelijkheid van ICML-kandidaten om ervoor te zorgen dat zij in dezelfde vakgebieden worden opgeleid als waarin ze worden getest. De Kenniscanons van ICML zijn openbaar beschikbaar. Ze kunnen worden gebruikt door bedrijven bij het ontwikkelen van cursussen, en door toekomstige kandidaten om te beoordelen hoe geschikt de door hen gekozen training is.

Examen – Elke kandidaat moet met goed gevolg een schriftelijk examen afleggen met 100 multiplechoicevragen, waarmee de beheersing van de kenniskanon van de kandidaat wordt getest. Kandidaten krijgen drie uur de tijd om het examen af te leggen, en mogen daarbij geen boeken inzien. Een score van 70% is nodig om te slagen voor het examen en certificatie te behalen. Neem contact op met ICML over de beschikbaarheid van examens in andere talen.

De Kenniscanon van MLT Niveau II geeft een overzicht van de inzichten die men moet hebben om te slagen voor het examen.

I. Onderhoudsstrategie (5%) A. De invloed van smering op de betrouwbaarheid van een machine B. De invloed van smering op de levensduur en het verbruik van een smeermiddel C. Strategieën voor onderhoudsprogramma’s voor het bereiken van een optimale smering

II. Theorie van smering (5%) A. Wrijving en tribologie 1.    Soorten wrijving en slijtage a)     Slijtagepatronen en invloedsfactoren b)    Wrijvingsoppervlakken van machines met het hoogste risico op specifieke slijtagepatronen (bijv. schuring) 2.    Mechanismen van smeringsregimes a)    Grenssmering b)    Gemengde film c)     Hydrodynamisch d)    Elastohydrodynamisch B. Smeermiddelencategorieën 1.   Gasvormig 2.   Vloeibaar 3.    Cohesief 4.    Vast

III. Smeermiddelformulering (10%) A. Raffinagemethodes voor basisoliën en API-categorieën 1.    Solventgeraffineerd 2.    Met waterstof behandeld 3.    Sterk met waterstof behandeld 4.    Waterstofgekraakt B. Minerale basisoliën 1. Naftenisch 2.  Paraffinisch 3.  Aromatisch C. Plantaardige basisoliën en biologisch afbreekbare oliën D. Kenmerken/toepassingen/compatibiliteit van synthetische smeermiddelen 1.    Gesynthetiseerde koolwaterstoffen (bijv. polyalfaolefines) 2.    Dibasische zuuresters 3.    Polyolesters 4.    Fosfaatesters 5.    Polyalkyleenglyco 6.    Siliconen 7.    Fluorkoolwaterstoffen 8.    Polyfenolesters E. Classificatie van “food grade” smeermiddelen F. Soorten en functies van additieven G. Soorten en functies van vaste additieven H. Uitputtingstypen van additieven

IV. Toepassingen en prestaties van vet (5%) A. Vettoepassingen die een hoge consistentie vereisen B. Vettoepassingen die een lage consistentie vereisen C. Oorzaken van vetseparatie D. Multifunctionele vetten E. Prestaties en toepassing van specifieke verdikkingsmiddelen voor vet F. Vetten voor hoge temperaturen G. Vetten voor koppelingen

 V. Smeermiddelkeuze (15%) A. Keuze/aanpassing van viscositeit op basis van machineconditie/omgevingscondities B. Wanneer moeten synthetische smeermiddelen worden gebruikt C. Wanneer moeten biologisch afbreekbare smeermiddelen worden gebruikt D. Consolidatie van smeermiddelen E. Smeeroliekeuze voor: 1.   Brandwerende toepassingen 2.    Hydraulica – Mobiel/industrieel 3.    Turbines 4.    Compressoren 5.    Lagers 6.    Kettingen/transportbanden 7.    Neveltoepassingen 8.    Tandwielen – Auto’s/industrieel 9.    Motoren – Diesel/gas/benzine 10.  Pneumatische gereedschappen 11.  Assen 12.  Geleiders/sleden F. Vetkeuze voor: 1.    Chassis 2.    Koppelingen 3.    Antiwrijvingslagers 4.    Glijlagers 5.    Lagers voor de autoindustrie 6.    Automatische smeersystemen G. Ontwikkeling van normen voor smeermiddelkeuze H. Procedures voor testen en kwaliteitsborging van aangeleverde smeermiddelen I. Procedures voor goedkeuring van mogelijk in aanmerking komende smeermiddelen

VI. Testen en prestatieanalyse van smeermiddelen (10%) A. Viscositeit B. Vlampunt/ontbrandingspunt C. Vloeipunt ASTM D97/Vertroebelingspunt ASTM D2500 D. Schuim ASTM D892 E. Luchtafgifte-eigenschappen ASTM D3427-99 F. Neutralisatiegetal 1.    Zuurgetal ASTM D 664/D974 2.    Basiciteitsgetal ASTM D 974/D2896 G. Filtreerbaarheid ISO 13357 H. Oxidatiestabiliteit 1.    Oxidatietest turbine-olie ASTM D943 2.    Oxidatietest roterend drukvat ASTM D2272 I. Roest- en corrosietesten 1.    Roesttest turbine-olie ASTM D665 2.    Koperstripcorrosie ASTM D130 J. Antislijtagetesten 1.    Vierkogeltest ASTM D2266 2.    Vickers pomptest ASTM D2882 3.    SRV-test K. Extremedruk 1.   Vierkogel EP-test ASTM D2596 2. Timken EP-test ASTM D2509 3. Falex EP-/slijtagetest ASTM D2670 4. FZG vierkante testopstelling ASTM D5182.97 L. Waterafscheiding ASTM D 1401 M. Vetconsistentie ASTM D217 N. Druppelpunt van vet ASTM D2265 O. Mechanische stabiliteit van vetten ASTM D217A P. Rolstabiliteit van vetten ASTM D1831 Q. Waterbestendigheidstest (“water washout”) voor vetten ASTM D1264 R. Waterbestendigheidstest (“water spray”) voor vetten ASTM D4049 S. Roesttest voor rollagers ASTM D1743 T. Koppers centrifugale stabiliteitstest U. Olie-afscheiding bij vetopslag ASTM D1742 V. Oxidatiestabiliteit – Vetten ASTM D942

VII. Aanbrengen van smeermiddel (15%) A. Procedures voor: 1.    Olie aftappen 2. Spoelen van reservoir/systeem 3. Demonteren/reinigen van reservoirs en zinkputten 4. Vullen 5. Bijvullen 6. Vetvulling 7. Hersmeren met vet 8. Vervangen van vet B. Juiste vethoeveelheid voor hersmering bepalen/berekenen C. Juiste frequentie-interval voor hersmering met vet bepalen/berekenen D. Keuze en beheer van optimale apparatuur/systemen voor toediening van smeermiddelen naargelang de vereisten voor de machines E. Gezondheids-/veiligheidsvereisten voor toediening van smeermiddelen F. Beheer van het juiste onderhoud van smeerapparatuur G. Beheer van het juiste onderhoud van automatische smeersystemen H. Opzetten/bijhouden van smeermiddelenonderzoek I. Administreren van smeermiddelenprogramma J. Proactief beheer en opsporing van lekkage K. Afvalolie/filterbeheer/verwijdering L. Opstellen van preventief onderhoudsprogramma op het gebied van smering

VIII. Preventief en voorspellend onderhoud (10%) A. Opstellen en beheren van preventief onderhoudsprogramma op het gebied van smering en smeerrondes B. Opstellen en beheren van checklijst voor inspectie van smering C. Analyse van gebruikte olie voor het bepalen van optimale, op conditie gebaseerde olieverversingen D. Analyse van gebruikte olie voor het opsporen en oplossen van omstandigheden met abnormale afbraak van smeermiddelen E. Analyse van gebruikte olie voor het opsporen en oplossen van abnormale slijtage die verband houdt met afbraak/verontreiniging van smeermiddelen F. Procedures en methodes voor het vaststellen van de onderliggende oorzaken van het falen van smeermiddelen G. Gebruik van technologische hulpmiddelen voor het bepalen van de optimale frequentie/hoeveelheid voor hersmering met vet (ultrasoon, temperatuurbewaking, schokpulsen etc.)

IX. Conditionering van smeermiddelen (20%) A. Juiste bemonsteringsprocedures B. Juiste bemonsteringslocaties C. Juiste keuze van beluchters/ontluchters D. Juiste keuze van filters op basis van properheidsdoelstellingen E. Filtratiegraad – Betawaarde F. Beheer van zinkputten/tanks voor het terugdringen van: 1.    Meevoeren van lucht/schuimvorming 2. Deeltjes 3. Water 4. Bezinksel 5. Warmte 6. Fijne deeltjes/bezinksel 7. Onnodig smeermiddelvolume G. Juiste keuze van regeneratiesystemen voor: 1.    Water 2. Lucht/gas 3. Deeltjes 4. Oxidatieproducten 5. Uitputting van additieven H. Terugwinning van smeermiddel1.    Vereisten 2. Haalbaarheid 3. Procedures voor terugwinning/regeneratie 4. Gebruik van olieanalyse voor het goedkeuren van teruggewonnen/geregenereerde smeermiddelen

 X. Opslag en beheer van smeermiddelen (5%) A. Ontwerp van optimale opslagruimte B. Bepalen van maximale opslagtijd op basis van omgevingscondities/soort smeermiddel C. Gezondheids-/veiligheidsvereisten D. Juiste bemonsteringsprocedures/-locaties voor bemonstering van opgeslagen smeermiddelen E. Procedures voor regenereren/filteren van opgeslagen smeermiddelen

De inschrijving in International Council for Machinery Lubrication register is 3 jaar geldig, daarna dient de inschrijving verlengd te worden. Om opnieuw gecertificeerd te worden en dus te blijven is het noodzakelijk over de periode van 3 jaar 15 hercertificatiepunten te verzamelen en een ingevulde aanvraag bij ICML te doen. De hercertificatiepunten kunnen worden aangevraagd op basis van de volgende criteria:

Punten

Categorie Punten Maximaal Documentatie
Training 1 per dag 10 punten Bewijs van deelname (certificaat, badge of brief van het opleidingsbedrijf op hun briefpapier) en een kopie van de cursusomschrijving
Werk 4 per jaar 12 punten Brief van werkgever op briefpapier van het bedrijf, met vermelding van de functie van de ondertekenaar
Publicatie van artikelen 2 per artikel 6 punten Kopie van artikel en inhoudsopgave van het boek, conferentieverslag, tijdschrift of vakblad waarin het is gepubliceerd
Bijwonen van conferenties 1 per dag 6 punten Bewijs van deelname (certificaat, badge of brief van de organisator van de conferentie op hun briefpapier) en een kopie van het programma

Criteria

 • Werk – Men moet werkzaam zijn op een gebied dat verband houdt met industriële smering en/of olieanalyse.
 • Training/Bijwonen van conferenties  – Trainings-/conferentie-onderwerpen komen in aanmerking als ze verband houden met olieanalyse, smering of andere onderwerpen die van belang zijn voor effectief onderhoud en beheer van apparatuur.
 • Publicatie van artikelen  – Artikelen die worden gepubliceerd in vakbladen, tijdschriften, boeken of conferentieverslagen moeten verband houden met een onderwerp binnen de kenniscanon voor olieanalyse, smering of onderhoud en beheer van apparatuur.

Alle punten moeten worden behaald terwijl de certificatie nog geldig is. Punten die vóór of na de certificatieperiode worden behaald, tellen niet mee. Punten mogen worden toegepast op meerdere ICML-certificaties van één persoon, mits de punten van toepassing en goedgekeurd zijn voor elke individuele hercertificatie. Als voor een kandidaat werk de enige bron is voor hercertificatiepunten, kunnen de vereiste extra 3 punten worden behaald via deelname aan activiteiten op het gebied van beste praktijken op het werk, volgens onderstaande criteria:

 • Activiteiten op het gebied van eliminatie en/of preventie van storingen die verband houden met smering
 • Ontwikkeling van procedures en beste praktijken voor smering
 • Auditingtaken inzake het smeringsprogramma
 • Ontwikkeling van smeringsspecificaties
 • Ontwikkeling van werkbeheerssysteem inzake smering

Hercertificatie aanvragen

Wij verzoeken u het aanvraagformulier voor hercertificatie (klik hier om te downloaden) in te vullen en deze naar ICML te versturen. Digitaal kunt u de aanvraag doen via de website https://www.icmlonline.com/recertification/default.aspx

De International Council for Machinery Lubrication (ICML) is een leverancieronafhankelijke non-profitorganisatie die is opgericht ter bevordering van de groei en ontwikkeling van machinesmering als technisch vakgebied. Een van de activiteiten van ICML is het bieden van certificatie-examens die de vaardigheden van individuele kandidaten testen op het gebied van machineconditiebewaking, smering en olieanalyse.

ICML is een onafhankelijk erkende organisatie die bestaat uit zowel betaalde krachten als vrijwilligersraden.

Wat doet ICML?

Ondersteuning van de ontwikkeling van normen voor smeermiddelen en olieanalyse. ISO en ASTM zijn bezig normen te ontwikkelen voor de analyse van gebruikte olie. Er is duidelijk behoefte aan aanvullende normen op het gebied van keuze en toepassing van smeermiddelen, beheersing van verontreiniging etc. Bij ICML kunnen vakmensen in machinesmering de krachten bundelen en gezamenlijk ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen voor smering en aan de activiteiten van ASTM, ISO en andere organisaties. Naar verwachting zal ISO de bestaande ISO 9000-norm vervangen door QS 9000. Deze vergt een nog striktere handhaving om de kwaliteitsbewaking te garanderen in elk aspect van de bedrijfsvoering van een fabriek, mijn of bouwplaats, inclusief de smering. ICML speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van deze activiteiten.

Testen van vaardigheden en certificatie. Certificatie is het kenmerk van een vakman. Het helpt garanderen dat vakmensen, of die nu smeermiddelen analyseren of de geneeskunde bedrijven, over een exact omschreven pakket vaardigheden beschikken. Bij machinesmering dient formele certificatie de volgende drie essentiële doelstellingen:

 • Opbouw van een formeel kenniskader
 • Betere profilering van degenen die in het vakgebied werkzaam zijn
 • Bieden van zekerheid over vaardigheden ten behoeve van managers

ICML biedt momenteel certificatie voor Machine Lubricant Analyst (MLA – analist van machinesmeermiddelen), Machinery Lubrication Technician (MLT – technicus machinesmering) en Laboratory Lubricant Analyst (LLA – analist bij een smeermiddellaboratorium). ICML heeft hiermee baanbrekend werk verricht, en is vereerd dat deze certificaties zijn opgenomen in de normen ISO 18436-4 en 18436-5. ICML heeft bij het ontwikkelen van zijn certificatieprogramma’s ook rekening gehouden met de richtlijnen van de Amerikaanse National Commission for Certifying Agencies (NCCA).

Erkenning van uitmuntendheid. Als mensen en organisaties buitengewone prestaties leveren, of gewone taken buitengewoon goed vervullen, dragen ze bij aan de ontwikkeling van beste praktijken en de vooruitgang van de bedrijfstak. ICML wil deze mensen een formeel blijk van erkenning bieden in de vorm van prijzen voor uitmuntendheid. Als eerste werd de Augustus H. Gill-prijs voor uitmuntendheid in olieanalyse ingesteld. Hij werd gevolgd door de John R. Battle-prijs voor uitmuntendheid in machinesmering. Er staan nog meer prijzen op stapel, die erkenning bieden aan laboratoria en mogelijk ook voor nieuwe producten.

Organisatiestructuur van ICML

ICML is opgezet rond commissies die bestaan uit vrijwilligers uit de branche, en die zich richten op een of meer strategische initiatieven van de organisatie, zoals certificatie, erkenning van uitmuntendheid, beoordeling van aanvragen, selectie van prijswinnaars etc. Als er een nieuw initiatief van de grond komt, wordt er specifiek daarvoor een commissie opgericht van belangstellende en gekwalificeerde mensen.

Een belangrijk aspect van de organisatie is het werven van ondersteunende leden. Een ondersteunend lid is een persoon of onderneming die financieel bijdraagt aan de activiteiten van de ICML. Voor alle belangrijke inspanningen van ICML zijn financiële middelen nodig. Deze ondersteunende leden kunnen de ontwikkeling van specifieke projecten steunen, of kunnen in algemene zin ondersteuning bieden aan alle activiteiten van ICML, en ermee akkoord gaan dat hun financiële bijdrage wordt ingezet waar hij nodig is.

We beseffen dat vakmensen op verschillende terreinen zich wellicht als individueel lid bij ICML willen aansluiten om samen met hun landgenoten een gemeenschapsgevoel te creëren. Er is een commissie ingesteld om mogelijke wijzigingen in het lidmaatschap te onderzoeken. De website van ICML www.lubecouncil.org is hoe dan ook bedoeld als virtuele ontmoetingsplaats voor de smeermiddelenbranche.

Al met al is het in onze bedrijfstak tijd voor een verbindende organisatie die zich richt op de behoeften van mensen die machinesmering in al zijn facetten beoefenen. Onze branche heeft een samenwerkingsverband nodig voor het uitwisselen van ideeën en beste praktijken, het waarborgen van de vaardigheden van degenen die in de branche werkzaam zijn, het erkennen van uitmuntendheid en prestaties, en het uitnodigen van nieuwe deelnemers voor aansluiting bij onze bedrijfstak. Dat is een rol die de International Council for Machinery Lubrication graag en met trots op zich neemt.

ICML biedt certificatie van vaardigheden

Managers wenden zich steeds vaker tot onafhankelijke organisaties om na te gaan of hun medewerkers vakbekwaam zijn en geschikt voor de rol die hun wordt opgedragen. De belangrijkste reden is dat supersmalle marges foutloze productie afdwingen. Ook krijgen managers er door bezuinigingen almaar meer taken bij. Het wordt voor managers moeilijk om technische vakkennis op te doen en op peil te houden op alle terreinen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Onafhankelijke certificatie is een manier om er zeker van te zijn dat hun medewerkers vakbekwaam zijn. Voor sommige managers kan het ook een hulpmiddel zijn om het salarisniveau te bepalen.

ICML-certificatie is een proces op basis van “peer-review”, waarmee kandidaten hun vaardigheden kunnen aantonen. Het is geen landelijk voorgeschreven regulering voor beroepsuitoefening, zoals bij artsen of advocaten. Voor ICML-certificatie moet men eerst een aanvraag indienen om als kandidaat in aanmerking te mogen komen. Voor een kandidatuur is een combinatie vereist van ervaring en een formele training via een erkende opleiding. ICML houdt zich aan de minimale opleidingsvereisten zoals vastgelegd door ISO/TC108/SC5 in de nog niet officieel ingevoerde ISO 18436. Geaccepteerde kandidaten moeten een voldoende score behalen bij een examen met meerkeuzevragen over de door ICML vastgestelde kenniscanon. Geslaagde kandidaten worden door ICML gecertificeerd, en ontvangen een certificaat en een pasje als bewijs van certificatie. Certificatie mag in correspondentie worden gebruikt als identificatie (bijv. Jan Jansen, MLT Niveau II).

ICML biedt de bedrijfstak de volgende drie certificaties. In de toekomst kunnen daar nog andere certificaties bij komen. Ook kunnen er indien gewenst niveaus worden toegevoegd aan certificatiegebieden.

Machine Lubricant Analyst (MLA – analist van machinesmeermiddelen) – Hiervoor moet men over aantoonbare vaardigheden beschikken in de analyse van gebruikte smeermiddelen ten behoeve van machineconditiebewaking.. De certificatie op Niveau I is toegespitst op de basisvaardigheden van smering en bemonstering. Niveau II is gericht op bemonstering, keuze van testen en fundamentele gegevensinterpretatie. Niveau III legt de nadruk op geavanceerde diagnose en probleemoplossing, integratie met andere technologieën en programmabeheer.

Machinery Lubrication Technician (MLT – technicus machinesmering) – Hiervoor moet men vaardigheden kunnen aantonen in de dagelijkse activiteiten die betrekking hebben op de juiste smering van machines. Bij Niveau I staan de basisprincipes van smering en de juiste toediening en opslag van smeermiddelen centraal. Niveau II richt zich op een gevorderd inzicht in de basisprincipes van smering, smeermiddelenkeuze en het beheer van een smeer- en onderhoudsprogramma.

Laboratory Lubricant Analyst (LLA – analist bij een smeermiddellaboratorium) – Hiervoor moet men kunnen aantonen te beschikken over de vaardigheden in olieanalyse die gewoonlijk worden vereist van een laboratoriumtechnicus die zich bezighoudt met de analyse van gebruikte smeermiddelen. Bij Niveau I ligt het zwaartepunt op de basisaspecten van de uitvoering van standaardtesten in het laboratorium en het waarborgen van gegevenskwaliteit. Niveau II gaat over geavanceerde diagnose, probleemoplossing bij instrumentfouten en het beheer van laboratoriumprocessen, inclusief testen en kwaliteitsbeheer.