Met trots is IJssel vandaag gestart met het uitvoeren van het smeertechnisch onderhoud bij de Eemshavencentrale van de RWE, een zeer moderne en innovatieve energiecentrale die vol in de transitie zit van kolen naar biomassa en het leveren van een flexibel vermogen ter ondersteuning van wind- en zonne-energie. Met het ervaren team, onze expertise als lubrication specialist en onze vestiging in Ommelanderwijk om de hoek kunnen we maximaal waarde toevoegen in het uitvoeren en optimaliseren van dit smeertechnisch onderhoud en ongeplande stilstanden minimaliseren en de levensduur van installaties vergroten.

Locatie centrale Eemshaven, Nederland
Type centrale Kolengestookte centrale
Ingebruikname 2015
Brandstof Steenkool, biomassa (in de toekomst)
Elektrisch vermogen (netto) 1.560 MW (twee eenheden)
Rookgasreiniging Elektrostatische filters, denitrificatie en rookgasontzwavelingsinstallatie

Website RWE

Interesse, bekijk onze Lubrication Services mogelijkheden