Lubrication Awareness Online

Wanneer de online training is aangeschaft, wordt u doorgestuurd naar Noria Learning Portal voor het aanmaken van een account. Cursus materiaal kan op elk moment worden benaderd op de website ijssel.noria.com.

Categorie: Tag:

Beschrijving

Bij het opzetten en starten van een smeer technisch onderhoudsprogramma, is het van groot belang dat iedereen binnen de organisatie bewust is van het belang van smering. Met een basis training om bewustwording te creëren levert de Lubrication Awareness training de belangrijke kennis op het gebied van smeermiddelen, smering en het controleren van vervuiling. Wanneer iedereen binnen de organisatie het belang van smering onderschrijft, is de 1e stap in een succesvol programma gezet.

Deze cursus levert een algemeen beeld over hoe smeermiddelen werken en wat de elementen zijn voor een effectief smeer technisch onderhoudsprogramma. Deelnemers leren hoe om te gaan met smeermiddelen als waardevolle asset en waarom een correct machinesmering  van vitaal belang is. Gebruik de cursus als standaard training voor de hele organisatie en om nieuwe medewerkers snel op niveau te brengen

Onderwerpen

 • Maintenance en Machine Reliability
 • Tribologie, Slijtage en Viscositeit
 • Basis oliën en additieven
 • Basis over vetten
 • Oliesmering : Applicatie Methodes
 • Vetsmering : Applicatie Methodes
 • Smering : Electro motoren
 • Vervuiling : vaste delen
 • Vervuiling : Water
 • Vervuiling onder controle krijgen
 • Olie aftappen, spoelen en reservoir management
 • Lube Room, opslag, handeling en management van smeermiddelen
 • Veld inspecties

Extra Informatie

Instructor:   Noria’s Technical Consultants
Course Length:  3 hours
License:  1 seat x 365 days*

*When you purchase an online training course, you are purchasing a 1-seat license for 365 days from the date of purchase. Only one person may view the training materials. The seat license is not based on concurrent connections and may not be shared by other users. Only one person will receive a Noria certificate of completion for the course (this is not the same as an ICML certification).

Purchasing For Multiple Locations? Check out the Enterprise Server version.


Websites

Noria Online Store – Lubrication Basics

English

When implementing a lubrication program, it’s important to have as many people as possible to understand the basics of lubricants, lubrication and contamination control. Having everyone on the same page is important to the success of a lubrication program.

This course provides an overview of how lubricants work and many elements that are important to an effective lubrication program. Students will learn why lubricants should be cared for as an important asset and why lubricating machinery correctly is critical. Use this course as standardized training across your organization and for bringing new hires up-to-speed.

Course Topics

 • Maintenance and Machine Reliability
 • Tribology, Wear and Viscosity
 • Base Oils and Additives
 • Grease Fundamentals
 • Lubricating Oil: Application Methods
 • Lubrication Grease: Application Methods
 • Lubrication Application: Electric Motors
 • Particle Contamination
 • Water Contamination
 • Contamination Control
 • Oil Drains, Flushing and Reservoir Management
 • Lube Room, Handling, Storage and Management of Lubricants
 • Field Inspections